การรับประกันความพอใจ "30 days money back guaranteed!" "ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา" เรารับประกันคุณภาพบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนโดเมน, การใช้บริการ hostingของเรา, รวมถึงคุณภาพของบริการอื่นๆของเรา ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ

ถ้าคุณไม่พอใจกับบริการของเรา ไม่ว่าเพราะสาเหตุใดๆก็ตาม ทางเรายินดีที่จะคืนเงินให้ภายใน 30 วัน โดยที่มี่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ค่าบริการจดทะเบียนโดเมน (domain registration) ค่าธรรมเนียมสร้างแพลน และ ค่าติดตั้ง (Setup Fees)

 
       
       
       
   
    E-mail : Support@Nashosting.com | © 2005 Nashosting.com | All Rights Reserved. Design by NAS